DA LI STE ZNALI: Vaše ime i prezime otkriva jeste li ste rođeni za bogatstvo ili siromaštvo, EVO I KAKO

Da li znate da vaše ime i prezime može odrediti vaš životni put? 

Naime, iz svakog slova proizilazi broj, a kada ih sabarete dobit ćete jednoscifren broj i na ovaj način otkrijte šta vas čeka.
1 – A, F, N, V
2 – B, G, Nj, Z
3 – C, H, O, Ž
4 – Č, I, P
5 – Ć, J, R
6 – D, K, S
7 – Dž, L, Š
8 – Đ, Lj, T
9 – E, M, U

Napišite svoje ime i  pogledajte koji broj proizilazi iz svakog slova. Onda ih saberete.

 Jedan

Broj jedan teži ka tome da uvij bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obave svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi sopstveno samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.