Dođe mucavac doktoru i kaže:

Dođe mucavac doktoru i kaže:

●Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.

●Pa lepo ih poterajte.

●Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.

●Pa recite im ponovo iš.

●Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.

●Poterajte ih ponovo.

●Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je nanaglasnije.

●Ma, oterajte ga u materinu onda!

●Pppa ja mu veliiim idi u pipipi… I onda mi se svi ostali vrate!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com/novi-vicevi/