ISPOVEST: Radim kao profesor engleskog u zatvoru zatvorenog tipa….

Radim kao profesor engleskog u zatvoru zatvorenog tipa, predajem engleski. Jedan od osuđenika – dvostruki ubica, nasilnik, kradljivac i razbojnik kojem predajem se odjednom popravio, sve piše, prati na nastavi, postavlja smislena pitanja. I ja ga pitam, šta je to uticalo da se tako promijeni: A on će meni:
Loading…
“Ma ja moram da učim ovaj engleski. Kad me žena nazove i kaže haj reci nešto na engleskom, 2 godina ga učiš, mene strah da joj kažem ne znam. ” Dvostruki ubica, nasilnik, kradljivac i razbojnik se boji svoje žene na telefonu..