LJUBAVNIK ME JE UGRIZAO NEKOLIKO PUTA ZA VRAT SA NAMEROM DA MI OSTANE “LJUBAVNI UGRIZ”

Ljubavnik me je ugrizao nekoliko puta za vrat sa namerom da mi ostane “ljubavni ugriz” i ništa. Usrah se živa
kad sam videla u ogledalu. Da mi muž ne bi video to uzela sam picetu i krebla sam na mestu ujeda, kada me pitao muž što je vrat crven rekla sam da sam cedilla mitiseri. Sreća moja da sam se izvukla,

ne znam kako da opravdam šljive na guzi ne smem se skinuti neko vreme pred mužem.