Masirao je ovu zonu 45 sekundi: Niko mu nije vjerovao da mu se ovo dogodilo – Odmah ćete probati i vi

Neobična činjenica: imena ovih malih ispupčenja u uhetu potiču od latinske riječi “tragos”, što znači “koza”. Tragus nam pomaže da čujemo zvuke koji dolaze sa strane, tako što ih pojačava i otkriva njihov izvor. Antitragus radi to isto sa zvukovima koji dolaze sa prednje strane.
6. Krajnici

a6

Mnogi od nas su u djetinjstvu imali rutinsku operaciju uklanjanja krajnika. Ovo stvara iluziju da su oni nešto poput slepog crijeva: zakržljali i nepotreban organ. Ali, to nije istina. Krajnici su prva barijera koja nas štiti od bakterija i virusa