MUJO SJEDI U DNEVNOJ I ČITA NOVINE…

Mujo sjedi u dnevnoj i čita novine, kad ulazi mala Habiba i upita molećivim glasom:

– Babo, ja b’ večeras izašla u kafanu …

Mujo odmahne glavom:

– Jes’ luda, bona, šta ‘š ti u kafani?

Habiba pogne glavu i prošapće:
– Pa pozv’o me komšijin Ibro …

Mujo odmahne još jednom:

– Jok, bona, rek’o sam da ne može!

Habiba proba po zadnji put:

– Babo, a šta da mu kažem sada?

Mujo slegne ramenima:

– Rec’ mu da nisi žedna!