PERICA I DIREKTOR

Pozvao direktor Peričinog oca na razgovor:

– Vaš sin je prepisivao od najbolje učenice u razredu.
– Kako možete biti sigurni u to?
– Siguran sam jer je ona kod prvog pitanja napisala: ne znam, a vaš sin: ni ja.