Perica se obraća ocu:

Perica se obraća ocu:
– “Tata,tata kako leti avion?”
– “Ne znam,sine.”
– “A kako brod ne potone?”
– “Ne znam,sine.”
– “Tata,a kako tadi televizor?”
– “Ne znam,sine.”
Malo kasnije:
– “Tata,da li ja tebi dosađujem kada te stalno nešto pitam?”
– “Ne,sine,jer ako ne pitaš ništa nećeš naučiti!”