Saobraćajni policajac piše kaznu…

Saobraćajni policajac piše kaznu…
Vozač:
– Nemoj ništa pisati, poznajem načelnika – i okrene broj s mobilnog, ali je načelnik nedostupan…
Policajac:
– I, šta ćemo sad? Iskoristio si pomoć prijatelja, publike nema, znači ostaje nam pola – pola…