U lošim sam odnosima sa cimerkom. Kad me iznervira osvetim se tako što čim ona ode negde svučem pantalone

U lošim sam odnosima sa cimerkom. Kad me iznervira osvetim se tako što čim ona ode negde svučem pantalone i sedim joj na jastuk. Smejem se posle kao neka budala kad ona legde tu.