VIC DANA: Ulazi neki moćni bilder u bus…

Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!

Sledeće jutro šofer:
– Karta?
Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Nakon nekog vremena šofer se isto nabildovao:
– Karta?

Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Proteže se šofer:
– A zašto moćni Mustafa nikad ne plaća kartu?
Momak:
– Zato što moćni Mustafa ima mesečnu!